Op de functiepagina FTP SSL-instellingen kunt u de versleuteling beheren voor zowel besturingskanaal- als gegevenskanaaltransmissies tussen uw FTP-server en clients.

Opmerking

Deze instellingen werken in zowel intranet- als internetomgevingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

SSL-certificaat

Hiermee wordt het SSL-certificaat aangegeven dat u wilt gebruiken voor SSL.

Opmerking

Wanneer u een SSL-certificaat selecteert, wordt SSL ingeschakeld voor een bepaalde FTP-site of FTP-server. Als u SSL wilt uitschakelen, selecteert u Niet geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

Weergeven

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaat voor het geselecteerde certificaat.

SSL-verbindingen toestaan

Selecteer deze instelling om gegevenversleuteling mogelijk te maken voor zowel het besturingskanaal als het gegevenskanaal wanneer een SSL-certificaat is geselecteerd.

SSL-verbindingen vereisen

Selecteer deze instelling om gegevenversleuteling te vereisen voor zowel het besturingskanaal als het gegevenskanaal wanneer SSL-certificaat is geselecteerd.

Opmerking

SSL vereist extra processortijd en vertraagt de verzending van gegevens doordat extra versleutelingsgegevens moeten worden verzonden.

Aangepast

Selecteer deze instelling om de individuele vereisten voor gegevenversleuteling mogelijk te maken voor zowel het besturingskanaal als het gegevenskanaal wanneer een SSL-certificaat is geselecteerd.

Opmerking

Wanneer u de optie Aangepast selecteert, wordt de knop Geavanceerd ingeschakeld; als u op de knop Geavanceerd klikt, wordt het dialoogvenster Geavanceerd SSL-beleid weergegeven.

128-bits versleuteling gebruiken voor SSL-verbindingen

Selecteer deze instelling op een sterkere versleuteling te vereisen. U kunt 128-bits SSL gebruiken om transmissies tussen uw FTP-server en clients in een intranet- of internetomgeving te helpen beveiligen.

Opmerking

128-bits SSL vereist meer processortijd en vertraagt de verzending van gegevens meer dan de 40–bits versie. Dit komt doordat bij 128-bits SSL extra versleutelingsgegevens worden verzonden voor een sterkere versleuteling. Daarom moet u, voordat u 128-bits SSL vereist, controleren of uw gegevensverzendingen een sterkere versleuteling nodig hebben.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave