Op de wizardpagina Geef verbindingsdetails voor server op kunt u de naam opgeven van de server waarmee u verbinding wilt maken in IIS-beheer.

Als er een fout wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de server, controleert u het volgende:

  • U hebt mogelijk een verkeerde waarde opgegeven voor de servernaam of gebruikersreferenties.

  • Op de webserver waarmee u verbinding maakt, wordt IIS 7 niet uitgevoerd. U kunt IIS-beheer niet in IIS 7 gebruiken om verbinding te maken met een webserver waarop een oudere versie van IIS wordt uitgevoerd.

  • De managementservice is niet gestart op de webserver.

  • De verbinding kan niet tot stand worden gebracht door een firewall-regel.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Servernaam

Typ de naam van de server waarmee u verbinding wilt maken. Als de server een andere poort gebruikt dan 8172 (de standaardpoort die voor de managementservice is geconfigureerd), geeft u de servernaam en het poortnummer op gescheiden door een dubbele punt (:). Typ bijvoorbeeld contoso:8080 om een server met de naam contoso te verbinden met de managementservice die is geconfigureerd om verbindingen te accepteren op poort 8080. U kunt echter ook het IPv4- of IPv6-adres opgeven tussen vierkante haken ([]).

Zie ook


Inhoudsopgave