Met de pagina Querytekenreeksen kunt u een lijst maken met querytekenreeksen waartoe de module voor aanvraagfiltering altijd toegang verleent dan wel weigert. Een voorbeeld van een querytekenreeks is “%3b”, die wordt gebruikt om pogingen tot het invoegen van SQL onderschept.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Querytekenreeks

Hiermee wordt de querytekenreeks weergegeven waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Actie

Hiermee wordt de status weergegeven van de querytekenreeks, die ofwel Altijd toestaan ofwel Weigeren is.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Querytekenreeks toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Querytekenreeks toestaan, waarin u een querytekenreeks kunt toevoegen die altijd door de service voor aanvraagfiltering wordt toegestaan.

Querytekenreeks weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Querytekenreeks weigeren, waarin u een querytekenreeks kunt toevoegen die door de service voor aanvraagfiltering wordt geweigerd.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave