Met de functiepagina Modules kunt u een lijst met modules in systeemeigen en beheerde code beheren die specifieke taken verrichten in de pipeline voor aanvraagverwerking, zoals verificatie of compressie.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de module weergegeven.

Code

Hier wordt het fysieke pad weergegeven van het bestand met de systeemeigen code (.DLL) of van het type in de beheerde bibliotheek.

Type module

Hier wordt weergegeven of de module is geïmplementeerd met systeemeigen code of beheerde code. De waarde is Systeemeigen of Beheerd.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Beheerde module toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Beheerde module toevoegen waarin u een beheerde module kunt toevoegen.

Systeemeigen modules configureren

Hiermee opent u het dialoogvenster Systeemeigen modules configureren waarin u systeemeigen modules kunt inschakelen door ze toe te voegen aan de lijst met modules. Op serverniveau kunt u ook systeemeigen modules registreren, de registratie bewerken of deze verwijderen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Beheerde module bewerken of Registratie van systeemeigen modules bewerken waarin u de geselecteerde module kunt bewerken.

Opmerking

De mogelijkheid om de registratie van een systeemeigen module te bewerken, is alleen beschikbaar op serverniveau.

Vergrendelen

Hiermee wordt de module vergrendeld, zodat deze niet kan worden overschreven op lagere niveaus in de configuratie.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar op serverniveau.

Ontgrendelen

Hiermee wordt de module ontgrendeld, zodat deze kan worden overschreven op lagere niveaus in de configuratie.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar op serverniveau.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd. Als een beheerde module is geselecteerd, wordt de module van de webserver verwijderd. Als een systeemeigen module is geselecteerd, wordt de module verwijderd uit de lijst met modules en wordt de module dus uitgeschakeld. De module is echter nog steeds geregistreerd op de webserver. Als u de registratie van een systeemeigen module wilt verwijderen, klikt u op Systeemeigen modules configureren, selecteert u een module en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Opmerking

De mogelijkheid om de registratie van een systeemeigen module te verwijderen, is alleen beschikbaar op serverniveau.

Als u meerdere modules tegelijk wilt verwijderen, houdt u de CTRL-toets ingedrukt terwijl u de modules selecteert die u wilt verwijderen.

Overgenomen instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie waarmee instellingen van de bovenliggende configuratie worden overgenomen, wordt teruggezet. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden hierbij verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in de volgorde van configuratie. Als u de indeling voor een geordende lijst selecteert, kunt u items alleen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst. Andere acties in het deelvenster Acties worden pas weergegeven als u de indeling voor een niet-geordende lijst selecteert.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Niet-geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een niet-geordende indeling. Als u deze indeling selecteert, kunt u items in de lijst sorteren en groeperen en acties uit het deelvenster Acties uitvoeren.

Zie ook


Inhoudsopgave