Standaard is IIS 7.5 niet geïnstalleerd op Windows® 7 Professional, Enterprise of Windows® 7 Ultimate. U kunt IIS installeren door in het Configuratiescherm onder Programma's op Windows-onderdelen te klikken in Geavanceerde opties.

Opmerking

U moet lid zijn van de beheerdersgroep om IIS 7.5 te kunnen installeren.

IIS 7.5 installeren op Windows 7

U kunt deze procedure uitvoeren via de gebruikersinterface (UI) of een script.

Via de gebruikersinterface
  1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Programma's en vervolgens op Windows-onderdelen in- of uitschakelen.

  3. Klik in het dialoogvenster Windows-onderdelen op Internet Information Services en klik vervolgens op OK.

Belangrijk

Als u IIS installeert via het Configuratiescherm, krijgt u de standaardinstallatie, die een minimaal aantal functies bevat. Als u meer IIS-functies nodig hebt, zoals Toepassingsontwikkelingsfuncties of Hulpprogramma's voor webbeheer, moet u de selectievakjes voor die functies inschakelen in het dialoogvenster Windows-onderdelen.

Via een script
  • Typ de volgende opdracht in een script:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Belangrijk

    Als u dit script gebruikt, krijgt u de volledige IIS 7.5-installatie, waarbij alle beschikbare functiepakketten worden geïnstalleerd. Als er functiepakketten zijn die u niet nodig hebt, moet u het script bewerken zodat alleen de gewenste pakketten worden geïnstalleerd.

Zie ook


Inhoudsopgave