Met de functiepagina Groepen van toepassingen kunt u een lijst met groepen van toepassingen op een webserver beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen. Als u wilt zoeken in de lijst, typt u zoekcriteria in het vak Filter en vouwt u de lijst Start uit om het veld te selecteren waarop u wilt zoeken. Klik vervolgens op Start of druk op ENTER. Klik op Alles tonen om de filtercriteria te verwijderen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van elke groep van toepassingen weergegeven.

Status

Hier wordt aangegeven of een groep van toepassingen is gestart.

.NET Framework-versie

Hier wordt de versie weergegeven van het .NET Framework dat door een groep van toepassingen wordt gebruikt. Als de groep van toepassingen is gebruikt om het .NET Framework niet te gebruiken, is de waarde Geen beheerde code.

Beheerde pipeline-modus

Hier wordt de aanvraagverwerkende modus weergegeven die in een groep van toepassingen wordt gebruikt.

De waarde kan Geïntegreerd of Klassiek zijn. Als de waarde Geïntegreerd is, gebruikt IIS de geïntegreerde aanvraagverwerkende IIS- en ASP.NET-pipeline voor het verwerken van aanvragen in de groep van toepassingen. Als de waarde Klassiek is, gebruikt IIS de afzonderlijke aanvraagverwerkende IIS- en ASP.NET-pipelines voor het verwerken van aanvragen in de groep van toepassingen.

Identiteit

Hier wordt de identiteit weergegeven die wordt gebruikt door een groep van toepassingen. De waarde kan Netwerkservice, Lokale service of Lokaal systeem zijn, of de naam van de gebruikersaccount voor een aangepaste identiteit.

Toepassingen

Hier wordt het aantal toepassingen weergegeven dat een groep van toepassingen bevat.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Groep van toepassingen toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep van toepassingen toevoegen waarin u een groep van toepassingen kunt toevoegen aan de webserver.

Standaardopties voor groepen van toepassingen instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Standaardinstellingen voor groepen van toepassingen waarin u standaardwaarden kunt instellen die van toepassing zijn op alle groepen van toepassingen die u aan de webserver toevoegt.

Starten

Hiermee start u de geselecteerde groep van toepassingen.

Stoppen

Hiermee stopt u de geselecteerde groep van toepassingen. Hierdoor sluit de Windows Process Activation Service (WAS) alle actieve werkprocessen die de groep van toepassingen bedienen. Een beheerder moet een gestopte groep van toepassingen opnieuw starten, anders ontvangen aanvragen aan toepassingen in die groep van toepassingen de HTTP 503-fout (Service niet beschikbaar).

Recyclen

Hiermee stopt u de geselecteerde groep van toepassingen en start u deze opnieuw. Als u een groep van toepassingen opnieuw start, is de groep van toepassingen tijdelijk niet beschikbaar totdat opnieuw starten is voltooid.

Basisinstellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep van toepassingen bewerken waarin u de instellingen kunt bewerken die zijn opgegeven toen de groep van toepassingen werd gemaakt. Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina

Recyclen

Hiermee opent u de wizard Recyclinginstellingen voor groepen van toepassingen bewerken waarin u voorwaarden kunt opgeven waaronder een groep van toepassingen wordt gerecycled en kunt configureren hoe recyclinggebeurtenissen worden geregistreerd.

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u geavanceerde instellingen voor de geselecteerde groep van toepassingen kunt configureren.

Naam wijzigen

Hiermee wordt het veld Naam van de geselecteerde groep van toepassingen ingeschakeld zodat u de naam van de groep van toepassingen kunt wijzigen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Opmerking

U kunt een groep van toepassingen die toepassingen bevat niet verwijderen. U moet alle toepassingen uit de groep van toepassingen verplaatsen voordat u de groep kunt verwijderen.

Toepassingen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Toepassingen waarop u de toepassingen kunt bekijken die tot de geselecteerde groep van toepassingen behoren.

Zie ook


Inhoudsopgave