In het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken kunt u het toegangsbeleid configureren waarmee wordt bepaald welk type functierechten is toegestaan voor handlers op de webserver, site, toepassing, map of bestandsniveaus in IIS. De functierechten die u kunt in- of uitschakelen in het toegangsbeleid zijn: lezen, scripts en uitvoeren. Het toegangsbeleid, samen met de vereiste toegangsinstelling van een handler, bepaalt of een handler kan worden uitgevoerd. Als een handler een type functierecht vereist dat niet is ingeschakeld in het toegangsbeleid, wordt de handler uitgeschakeld en mislukken alle aanvragen die worden verwerkt door die handler (op basis van de handlertoewijzing), tenzij een andere handler de aanvraag kan verwerken.

Wanneer u een optie inschakelt in het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken, wordt in de kolom Status op de pagina Handlertoewijzingen de aanduiding Ingeschakeld weergegeven voor de handlers die daarmee zijn ingeschakeld. En wanneer u een optie uitschakelt in het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken, wordt in de kolom Status op de pagina Handlertoewijzingen de aanduiding Uitgeschakeld weergegeven voor de handlers die daarmee zijn uitgeschakeld. U kunt een voorbeeld weergeven van de handlers die zijn in- of uitgeschakeld door de pagina Handlertoewijzingen weer te geven en op OK te klikken om het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken te sluiten. Als u op Annuleren klikt in plaats van op OK, worden de wijzigingen die u hebt aangebracht in het dialoogvenster niet opgeslagen.

Opmerking

Als u de vereiste toegangsinstelling voor een handler wilt configureren, kunt u de handlertoewijzing bewerken en op Aanvraagbeperkingen klikken om de instelling te configureren op het tabblad Toegang.

U kunt bijvoorbeeld Lezen en Scripts op webserverniveau inschakelen, maar Scripts uitschakelen voor een site die alleen statische inhoud levert. Hiermee voorkomt u dat de server scripts uitvoert voor die site als een gebruiker op siteniveau een handlertoewijzing toevoegt voor een script of uitvoerbaar bestand.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Lezen

Schakel het selectievakje Lezen in als u handlers wilt inschakelen die leestoegang vereisen voor een virtuele map. Of schakel het selectievakje Lezen uit om handlers uit te schakelen die leestoegang vereisen voor een virtuele map. U moet Lezen inschakelen in een toegangsbeleid als u statische inhoud wilt leveren of als u standaarddocumenten en bladeren door mappen wilt configureren. Standaard zijn leesmachtigingen ingeschakeld.

Scripts

Schakel het selectievakje Scripts in als u handlers wilt inschakelen die scriptrechten vereisen voor een virtuele map. Of schakel het selectievakje Scripts uit om handlers uit te schakelen die scriptrechten vereisen voor een virtuele map.

Uitvoeren

Schakel het selectievakje Uitvoeren in als u handlers wilt inschakelen die uitvoerrechten vereisen voor een virtuele map. Of schakel het selectievakje Uitvoeren uit om handlers uit te schakelen die uitvoerrechten vereisen voor een virtuele map. Het selectievakje Uitvoeren is alleen ingeschakeld als u het selectievakje Scripts hebt ingeschakeld. U moet Uitvoeren alleen inschakelen in een toegangsbeleid als u wilt dat uitvoerbare bestanden, zoals EXE-, DLL- en COM-bestanden, kunnen worden uitgevoerd als aanvulling op scripts.

Belangrijk

Om beveiligings- en prestatieredenen moet u uitvoerrechten alleen inschakelen voor programma's die u hebt getest en die uw toepassingen nodig hebben.

Zie ook


Inhoudsopgave