Op de pagina WebDAV-instellingen kunt u de instellingen aanpassen voor de WebDAV-functie.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Onbekende MIME-typen toestaan

Hiermee wordt aangegeven of toegang wordt verleend tot inhoudtypen waarvoor geen expliciete MIME-typen zijn gedefinieerd.

Standaard-MIME-type

Hiermee wordt het standaard-MIME-type aangegeven dat moet worden gebruikt voor inhoudtypen waarvoor geen expliciete MIME-typen zijn gedefinieerd.

Vergrendelingen toestaan

Hiermee wordt aangegeven of WebDAV-vergrendelingen worden ondersteund.

Vergrendelingenprovider

Hiermee wordt de provider aangegeven die moet worden gebruikt wanneer internetclients vergrendelingen aanvragen.

Vergrendeling voor schrijven vereisen

Hiermee wordt aangegeven of een vergrendeling vereist is voordat internetclients documenten kunnen opslaan op de server.

Anonieme eigenschappenquery's toestaan

Hiermee wordt aangegeven of internetclients anoniem eigenschappen kunnen aanvragen.

Aangepaste eigenschappen toestaan

Hiermee wordt aangegeven of aangepaste eigenschappen worden ondersteund.

Opmerking

Bestandssysteemeigenschappen worden altijd ondersteund (bijvoorbeeld bestandsgrootte, datum gewijzigd, enzovoort.)

Eigenschappenquery's met oneindige diepte toestaan

Hiermee wordt aangegeven of internetclients eigenschappen kunnen aanvragen voor inhoud die dieper ligt dan de huidige verzameling bovenliggende en onderliggende niveaus.

Opmerking

Het voltooien van eigenschappenquery's met oneindige diepte kan een grote hoeveelheid verwerkingstijd in beslag nemen.

Eigenschappenarchief

Hiermee opent u het dialoogvenster Naamruimteverzamelingseditor, waarin u de eigenschappenproviders kunt opgeven voor WebDAV XML-naamruimten.

Filteren van bestandsextensies toestaan

Hiermee wordt aangegeven of de instellingen voor aanvraagfiltering voor bestandsnaamextensies worden toegepast op WebDAV-aanvragen.

Belangrijk

Als Filteren van bestandsextensies toestaan is ingesteld op True, worden WebDAV-aanvragen geweigerd voor bestanden met bestandsnaamextensies die zijn geblokkeerd door aanvraagfiltering. Zo kan het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn een bestand te bewerken met een bestandsnaamextensie *.config als u Filteren van bestandsextensies toestaan instelt op True en .config in de lijst staat met bestandsnaamextensies die worden geweigerd.

Filteren van verborgen segmenten toestaan

Hiermee wordt aangegeven of de instellingen voor aanvraagfiltering voor verborgen segmenten worden toegepast op WebDAV-aanvragen.

Belangrijk

Als Filteren van verborgen segmenten toestaan is ingesteld op True, worden WebDAV-aanvragen geweigerd voor bestandssegmenten die zijn geblokkeerd door aanvraagfiltering. Zo kan het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn bestanden te bewerken in de App_Code- of Bin-mappen van een website als u Filteren van verborgen segmenten toestaan instelt op True.

Filteren van termen toestaan

Hiermee wordt aangegeven of de instellingen voor http-termen worden toegepast op WebDAV-aanvragen.

Belangrijk

Als Filteren van termen toestaan is ingesteld op True, worden WebDAV-aanvragen met HTTP-termen die zijn geblokkeerd door aanvraagfiltering, geweigerd. Zo kan het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn een bestand te bewerken als u Filteren van termen toestaan instelt op True en u aanvraagfiltering zo configureert dat de toegang tot WebDAV-termen, zoals PROPFIND of PUT wordt geblokkeerd.

Vermelden verborgen bestanden toestaan

Hiermee wordt aangegeven of inhoud die op de server als verborgen is gemarkeerd, in lijsten met bestanden worden vermeld.

Verschillende eigenschappensecties toestaan

Hiermee wordt aangegeven of WebDAV-eigenschappen kunnen worden opgegeven in verschillende XML <prop></prop>-secties.

Opmerking

Bepaalde internetclients gebruiken deze syntaxis.

Compacte XML geven

Hiermee wordt aangegeven of de WebDAV-module de verzending van een regelterugloopteken/regelinvoerreeks moet onderdrukken na elke regel XML in WebDAV-reacties.

IsHidden-eigenschap geven

Hiermee wordt aangegeven dat de WebDAV-module de IsHidden-eigenschap moet geven voor inhoud.

Opmerking

Bepaalde internetclients gebruiken deze eigenschap.

IsCollection-eigenschap geven

Hiermee wordt aangegeven of de WebDAV-module de IsCollection-eigenschap moet geven voor inhoud.

Opmerking

Bepaalde internetclients gebruiken deze eigenschap.

Header MS-Author-Via geven

Hiermee wordt aangegeven of de WebDAV-module de http-header MS-Author-Via moet geven.

Opmerking

Bepaalde Microsoft WebDAV-clients gebruiken deze header.

SSL-toegang vereisen

Hiermee wordt aangegeven dat alle WebDAV-aanvragen SSL moeten gebruiken.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

WebDAV-ontwerpregels

Hiermee opent u de functiepagina WebDAV-ontwerpregels , waarop u de lijst met WebDAV-ontwerpregels kunt aanpassen.


Inhoudsopgave