Op de functiepagina Huidige sessies kunt u de huidige sessies voor de FTP-site in de gaten houden.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Gebruikersnaam

Hiermee wordt de gebruikersnaam aangegeven voor deze sessie.

Begintijd sessie

Hiermee wordt de begintijd aangegeven voor de huidige sessie.

Huidige opdracht

Hiermee wordt de huidige opdracht aangegeven.

Vorige opdracht

Hiermee wordt de vorige opdracht aangegeven.

Begintijd opdracht

Hiermee wordt de begintijd aangegeven voor de opdracht.

Verzonden bytes

Hiermee wordt het aantal verzonden bytes aangegeven.

Ontvangen bytes

Hiermee wordt het aantal ontvangen bytes aangegeven.

Sessie-id

Hiermee wordt de sessie-id aangegeven.

Client-IP

Hiermee wordt het IP-adres van de client aangegeven.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Verbinding met sessie verbreken

Hiermee kunt u de verbinding met de geselecteerde sessie verbreken.


Inhoudsopgave