In het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie toevoegen, Regel voor geven van autorisatie bewerken, Regel voor weigeren van autorisatie toevoegen of Regel voor weigeren van autorisatie bewerken kunt u regels definiëren voor toegang tot inhoud.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Alle gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor zowel anonieme als geverifieerde gebruikers. Er is standaard een machtigingsregel geconfigureerd voor Alle gebruikers.

Alle anonieme gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor gebruikers die niet zijn geverifieerd.

Opgegeven rollen of gebruikersgroepen

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor specifieke Microsoft Windows-rollen of -gebruikersgroepen.

Opgegeven gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor een specifieke gebruikersaccount.

Deze regel toepassen op specifieke termen

Hiermee geeft u aan dat de regel van toepassing is op specifieke HTTP-termen, zoals GET of POST.

Zie ook


Inhoudsopgave