In het dialoogvenster Querytekenreeks toestaan of Querytekenreeks weigeren kunt u een querytekenreeks toevoegen aan de lijst met querytekenreeksen waarvoor de module voor aanvraagfiltering altijd toegang toestaat of weigert.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Querytekenreeks

Hiermee wordt de querytekenreeks aangegeven waarvoor de service v oor aanvraagfiltering altijd toegang verleent dan wel weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave