Op de functiepagina Aanvraagfiltering kunt u de regels voor aanvraagfiltering configureren voor uw website. Met webaanvraagfiltering kunt u, evenals met FTP-aanvraagfiltering, de werking van protocollen en inhoud beperken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Bestandsnaamextensies

Hiermee wordt een lijst weergegeven met bestandsnaamextensies waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Regels

Hiermee wordt een lijst weergegeven met filterregels en de specifieke parameters waarop de service voor aanvraagfiltering moet zoeken. Deze parameters kunnen headers, bestandsnaamextensies en weigertekenreeksen omvatten.

Verborgen segmenten

Hiermee wordt een lijst weergegeven met verborgen extensies waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in mappenlijsten.

URL-reeksen weigeren

Hiermee wordt een lijst weergegeven met URL-reeksen waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang weigert.

HTTP-termen

Hiermee wordt een lijst weergegeven met HTTP-termen waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Headers

Hiermee worden de headers met de bijbehorende groottelimieten weergegeven waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang weigert.

Querytekenreeksen

Hiermee worden de querytekenreeksen weergegeven waartoe de service voor aanvraagfiltering toegang weigert.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en aanvraaglimieten kunt configureren.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een bestandsnaamextensie, regel, verborgen segment, URL-reeks, HTTP-term of querytekenreeks uit de lijst.


Inhoudsopgave