Met Geweigerde URL-reeksen toevoegen voor FTP kunt u een lijst definiëren met URL-reeksen waarvoor de FTP-service geen toegang verleent. Als u bijvoorbeeld de toegang wilt verhinderen tot de Bin-map van uw webtoepassing, kunt u de Bin-map toevoegen als een geweigerde URL-reeks voor uw FTP-site. Wanneer een FTP-client zich aanmeldt bij uw FTP-site, wordt de Bin-map weergegeven in mappenlijsten; als de FTP-client echter probeert de Bin-map te wijzigen, stuurt de FTP-service een foutbericht naar de FTP-client dat de toegang is geweigerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

URL-reeks

Hiermee wordt de FTP URL-reeks weergegeven waarvoor de FTP-service de toegang weigert.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

URL-reeks toevoegen

Hiermee wordt het dialoogvenster Weigerreeks toevoegen geopend, waarin u een URL-reeks kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde URL-reeksen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een bestandsnaamextensie, verborgen segment, URL-reeks of opdracht uit de lijst.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en FTP-aanvraaglimieten kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave