Met het dialoogvenster Filterregel toevoegen kunt u een regel met specifieke parameters toevoegen aan de regellijst van de module voor aanvraagfiltering. Met deze actie kan de module aanvragen weigeren die voldoen aan de criteria die in de regel zijn opgegeven.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hiermee wordt de naam aangegeven van de filterregel die aan de lijst wordt toegevoegd.

URL controleren

Schakel deze optie in om een aanvraag-URL door de module voor aanvraagfiltering te laten controleren.

Querytekenreeks controleren

Schakel deze optie in om een querytekenreeks door de module voor aanvraagfiltering te laten controleren.

Headers controleren

Hiermee wordt een door de gebruiker opgegeven header toegevoegd aan de lijst met headers die moeten worden doorzocht in de aanvraag. Gebruik het sterretje (*) om een nieuwe rij aan de tabel toe te voegen.

Van toepassing op

Hiermee wordt een bestandsnaamextensie toegevoegd aan de lijst met bestandsnaamextensies waarop de regels voor aanvraagfiltering van toepassing is. Gebruik het sterretje (*) om een nieuwe rij aan de tabel toe te voegen.

Weigertekenreeksen

Hiermee wordt een tekenreeks toegevoegd aan de lijst met tekenreeksen waarnaar moet worden gezocht in de aanvraag. Als de opgegeven tekenreeks wordt gevonden in de aanvraag-URL, querytekenreeks of header, wordt de aanvraag geweigerd. Gebruik het sterretje (*) om een nieuwe rij aan de tabel toe te voegen.

Zie ook


Inhoudsopgave