Op de functiepagina FTP-aanvragen filteren kunt u de instellingen voor aanvraagfiltering definiëren voor uw FTP-site. FTP-aanvraagfiltering is een beveiligingsfunctie waarmee internetproviders en ASP's (Application Service Providers) de werking van protocollen en inhoud kunnen beperken. U kunt bijvoorbeeld op het tabblad Bestandsnaamextensies een lijst opgeven met bestandsnaamextensies die worden toegestaan of geweigerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Bestandsnaamextensies

Hiermee wordt een lijst aangegeven met bestandsnaamextensies waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Verborgen segmenten

Hiermee wordt een lijst aangegeven met verborgen segmenten waarvoor de FTP-service toegang weigert. Deze segmenten worden niet weergegeven in de mappenlijsten.

Geweigerde URL-reeksen

Hiermee wordt een lijst aangegeven met URL-reeksen waarvoor de FTP-service de toegang weigert.

Opdrachten

Hiermee wordt een lijst aangegeven met FTP-opdrachten waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en FTP-aanvraaglimieten kunt configureren.

Bestandsnaamextensie toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie toestaan waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met toegestane bestandsnaamextensies.

Bestandsnaamextensie weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie weigeren waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde bestandsnaamextensies.

Verborgen segment toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Verborgen segment toevoegen waarin u een verborgen segment kunt toevoegen aan de lijst met verborgen segmenten.

URL-reeks toevoegen

Hiermee wordt het dialoogvenster URL-weigerreeks toevoegen geopend, waarin u een URL-reeks kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde URL-reeksen.

Opdracht toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Opdracht toestaan waarin u een FTP-opdracht kunt toestaan aan de lijst met toegestane FTP-opdrachten.

Opdracht weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Opdracht weigeren waarin u een FTP-opdracht kunt toestaan aan de lijst met geweigerde FTP-opdrachten.

Waarschuwing

Wanneer deze functie onjuist wordt toegepast, kan de toegang tot uw server worden verhinderd. Als u bijvoorbeeld geen toegang verleent tot de opdrachten USER en PASS, kunnen gebruikers zich niet bij uw FTP-server aanmelden.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een bestandsnaamextensie, verborgen segment, URL-reeks of opdracht uit de lijst.


Inhoudsopgave