Met de functiepagina .NET-profiel kunt u een lijst beheren met profieleigenschappen die worden gebruikt om aangepaste informatie te traceren die uw toepassing nodig heeft.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de profieleigenschap weergegeven.

Gegevenstype

Hier wordt het gegevenstype voor de eigenschap weergegeven. Dit is een gemeenschappelijk gegevenstype, zoals String, Int32, DateTime of StringCollection, of een aangepast gegevenstype dat aangepaste informatie bevat die wordt doorgegeven aan de profielprovider.

Standaardwaarde

Hier wordt de waarde weergegeven waarmee de eigenschap wordt geïnitialiseerd.

Anoniem toestaan

Hier wordt weergegeven of de eigenschap wordt beheerd voor anonieme gebruikers. De waarde is True of False.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Eigenschap toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-profieleigenschap toevoegen waarmee u een .NET-profieleigenschap kunt toevoegen.

Groep toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep toevoegen waarmee u een groep kunt toevoegen om .NET-profieleigenschappen te beheren.

Eigenschap toevoegen aan groep

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-profieleigenschap toevoegen aan groep Name waarin u .NET-profieleigenschappen kunt toevoegen aan de geselecteerde groep.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-profieleigenschap bewerken of .NET-profieleigenschap bewerken in groep Name waarin u de geselecteerde .NET-profieleigenschap kunt bewerken.

Naam wijzigen

Hiermee wordt het veld Naam van de geselecteerde .NET-profieleigenschap ingeschakeld zodat u de naam van deze eigenschap kunt wijzigen.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Uitschakelen

Hiermee wordt de functie voor .NET-profielen uitgeschakeld.

Standaardprovider instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Profielinstellingen bewerken waarin u een standaardprovider kunt selecteren voor de functie.

Providers

Hiermee opent u de functiepagina Providers waarmee u aanvullende providers kunt toevoegen voor de functie voor .NET-profielen.

Zie ook


Inhoudsopgave