Met de pagina FTP-autorisatieregels kunt u de lijst beheren met regels voor toestaan of weigeren, waarmee toegang tot inhoud wordt bepaald. De regels worden weergegeven in een lijst en u kunt de volgorde van de regels wijzigen om sommige gebruikers toegang te geven en tegelijkertijd andere gebruikers toegang te weigeren. Daarnaast kunt u op de pagina FTP-autorisatieregels informatie bekijken over andere regels, zoals Modus, Gebruikers, Rollen of Machtigingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Modus

Hier wordt het type regel weergegeven. De waarde kan Toestaan of Weigeren zijn. Met de waarde van Modus wordt aangegeven of de regel is ontworpen om toegang tot inhoud toe te staan of te weigeren.

Opmerking

Als met één regel een rol, gebruiker of groep specifiek de toegang is geweigerd, kan geen toegang worden verleend met een andere regel. Als u toegang wilt verlenen, moet u regels maken waarbij de regel voor toestaan bovenaan in de lijst wordt weergegeven.

Gebruikers

Hier worden de gebruikersnamen of gebruikersgroepen weergegeven waarop de regel van toepassing is.

Rollen

Hier worden de Microsoft Windows-rol of .NET-rollen weergegeven waarop de regel van toepassing is, bijvoorbeeld de rol Beheerder.

Machtigingen

Hier worden de FTP-machtigingen weergegeven waarop deze regel van toepassing is, bijvoorbeeld machtigingen voor lezen of schrijven.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Regel voor toestaan toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie toevoegen, zodat u een regel voor toestaan kunt maken.

Regel voor weigeren toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor weigeren van autorisatie toevoegen, zodat u een regel voor weigeren kunt maken.

Bewerken

Hiermee kunt u de geselecteerde regel bewerken.

Verwijderen

Hiermee wordt de geselecteerde regel verwijderd.

Opmerking

Wanneer u uw FTP-autorisatie-instellingen configureert, moet u ook uw FTP-verificatie-instellingen configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave