Op de functiepagina MIME-typen kunt u een lijst met MIME-typen (Multipurpose Internet Mail Extensions) beheren zodat u de typen inhoud kunt identificeren die door een webserver aan een browser of e-mailclient kunnen worden geleverd.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Extensie

Hier wordt de bestandsnaamextensie van het bestand weergegeven, bijvoorbeeld .chm.

MIME-type

Hier wordt het MIME-type weergegeven, bijvoorbeeld application/octet-stream.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster MIME-type toevoegen waarin u een MIME-type kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster MIME-type bewerken waarin u het geselecteerde MIME-type kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave