Met het dialoogvenster Instellingen van .NET-functies bewerken kunt u de standaardprovider voor lidmaatschapsrollen instellen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Standaardprovider

Hiermee stelt u de standaardprovider voor .NET-rollen in. IIS 7 biedt de volgende providers:

  • AspNetSqlRoleProvider - met deze provider worden rolgegevens opgeslagen in een SQL Server-database.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - deze provider gebruikt rolgegevens op basis van Windows-domeinaccounts. De Windows-provider is alleen nuttig als uw toepassing wordt uitgevoerd in een netwerk waarin alle gebruikers domeinaccounts hebben.

Zie ook


Inhoudsopgave