Met de pagina WebDAV-ontwerpregels kunt u de lijst beheren met ontwerpregels, waarmee toegang tot inhoud wordt bepaald. De regels worden weergegeven in een lijst en u kunt de volgorde van de regels wijzigen om sommige gebruikers toegang te geven en tegelijkertijd andere gebruikers toegang te weigeren. Daarnaast kunt u op de pagina WebDAV-ontwerpregels informatie bekijken over andere regels, zoals Pad, Gebruikers, Rollen of Toegang.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Pad

Hier wordt de bestandsnaam of de bestandsnaamextensie weergegeven waarvoor de handler een antwoord verwerkt. De waarde kan een specifieke bestandsnaam zijn, zoals WebResource.axd, of een jokerteken (*) met een specifieke extensie, bijvoorbeeld *.exe.

Gebruikers

Hiermee worden de gebruikersnamen weergegeven waarop de regel van toepassing is.

Rollen

Hiermee worden de Microsoft Windows-groepen weergegeven waarop de regel van toepassing is, bijvoorbeeld de groep Beheerders.

Toegang

Hier worden de toegangsmachtigingen weergegeven waarop deze regel van toepassing is, bijvoorbeeld machtigingen voor lezen of schrijven.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

WebDAV inschakelen

Hiermee wordt de WebDAV-functie ingeschakeld.

WebDAV uitschakelen

Hiermee wordt de WebDAV-functie uitgeschakeld.

Ontwerpregel toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Ontwerpregel toevoegen, zodat u een ontwerpregel kunt maken.

Bewerken

Hiermee kunt u de geselecteerde regel aanpassen.

Verwijderen

Hiermee wordt de geselecteerde regel verwijderd.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst.

WebDAV-instellingen

Hiermee opent u de pagina WebDAV-instellingen zodat u de instellingen kunt wijzigen voor de WebDAV-functie.

Zie ook


Inhoudsopgave