In het dialoogvenster Site bewerken kunt u de eigenschappen van een bestaande site bewerken.

Opmerking

Als u bindingsgegevens voor de site wilt bewerken, gebruikt u het dialoogvenster Sitebindingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Sitenaam

Hiermee wordt de beschrijvende naam van de site weergegeven.

Opmerking

U kunt de naam van een site niet in het dialoogvenster Site bewerken wijzigen. Gebruik de actie Naam wijzigen in het deelvenster Acties op de pagina Sites om de naam van een site te wijzigen.

Groep van toepassingen

Hier wordt de geselecteerde groep van toepassingen voor de site weergegeven.

Selecteren

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep van toepassingen selecteren waarin u de groep van toepassingen kunt selecteren waarin de site wordt uitgevoerd.

Fysiek pad

Typ het fysieke pad waarin de inhoud van de site is opgeslagen. De inhoud kan op de lokale computer staan of afkomstig zijn van een externe map of share. Als de inhoud is opgeslagen op de lokale computer, typt u het fysieke pad, bijvoorbeeld C:\Inhoud. Als de inhoud is opgeslagen op een externe share, typt u het UNC-pad (Universal Naming Convention), bijvoorbeeld \\Server\Share.

Klik desgewenst op Verbinden als als u referenties wilt opgeven om verbinding te maken met het fysieke pad. Als u geen referenties opgeeft, gebruikt de webserver Pass Through-verificatie. Dit betekent dat toegang tot inhoud wordt verkregen door het gebruiken van de identiteit van de gebruiker van de toepassing en toegang wordt verkregen tot configuratiebestanden door het gebruiken van de identiteit van de groep van toepassingen.

Hiermee opent u het dialoogvenster Bladeren naar map waarin u de fysieke locatie van de inhoud van de site kunt selecteren.

Verbinden als

Hiermee opent u het dialoogvenster Verbinden als waarin u kunt aangeven hoe verbinding moet worden gemaakt met het pad dat u hebt opgegeven in het vak Fysiek pad. Standaard is Pass Through-verificatie geselecteerd.

Instellingen testen

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen testen waarin u een lijst met testresultaten kunt bekijken om te controleren of de padinstellingen geldig zijn.

Zie ook


Inhoudsopgave