Gebruik de dialoogvensters Beheerde handler toevoegen en Beheerde handler bewerken voor het toevoegen van nieuwe of bewerken van bestaande beheerde codehandlers op de webserver. Beheerde handlers zijn geschreven in beheerde code en reageren op specifieke aanvragen op de webserver. In de toewijzing van de handler PageHandlerFactory-Integrated wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de handler System.Web.UI.PageHandlerFactory aanvragen verwerkt voor .aspx-bestanden.

Opmerking

Als u een beheerde handler toevoegt, werkt de handler standaard alleen in groepen van toepassingen die zijn geconfigureerd voor het gebruik van de geïntegreerde modus. Als u de handler echter wilt gebruiken in groepen van toepassingen die zijn geconfigureerd voor het gebruik van de ISAPI-modus, moet u de handler toevoegen aan het gedeelte <httphandlers> in System.web. U doet dit vanuit een hulpprogramma zoals Appcmd.exe.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Pad van aanvraag

Typ een bestandsnaamextensie of een bestandsnaam met een extensie waarvoor de handler aanvragen moet verwerken. Als u bijvoorbeeld wilt dat de handler alle aanvragen verwerkt die worden gedaan voor bestanden met de extensie .abc, geeft u *.abc op. Als u wilt dat de handler alle aanvragen uitvoert die worden gedaan voor een bepaald bestand, typt u de bestandsnaam en de extensie, bijvoorbeeld Mijnbestand.abc.

Type

Typ de typenaam van de beheerde handler, bijvoorbeeld System.Web.Handlers.

Als u een beheerde handler toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de assembly waartoe de klasse behoort, is geregistreerd in het gedeelte system.web/compilation van het bestand Web.config. Anders moet u de door de assembly gekwalificeerde klassenaam van de beheerde handler typen. Als de klasse is gedefinieerd in de App_Code of binmap, hoeft u hier alleen de klassenaam op te geven.

Naam

Typ hier een beschrijvende naam voor de handlertoewijzing.

Aanvraagbeperkingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aanvraagbeperkingen waarin u aanvullende, optionele beperkingen voor de toewijzing kunt opgeven.

Zie ook


Inhoudsopgave