Op de functiepagina's Aangepaste siteoverdracht en Aangepaste toepassingsoverdracht kunt u de standaardoverdrachtstatus van IIS-beheer-functies configureren voor een specifieke site of toepassing op uw webserver. De overdrachtstatus van een functie bepaalt of gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden die toegang hebben tot een site of toepassing de functie in die site of toepassing kunnen configureren. U kunt de overdrachtstatus van een functie, zoals Verbindingsreeksen, bijvoorbeeld configureren als lezen/schrijven als u wilt toestaan dat gebruikers die functie kunnen configureren in hun site of toepassing.

De functies die u op deze pagina configureert, hebben alleen invloed op de site of toepassing die u in de vervolgkeuzelijst Sites of Toepassingen selecteert. U kunt Overdracht kopiëren gebruiken om het dialoogvenster te openen en aanvullende sites of toepassingen te selecteren, of beide als u dezelfde overdrachtstatussen van functies wilt toepassen op andere sites en toepassingen. U kunt ook de standaardoverdrachtstatus van functies configureren voor alle sites en toepassingen op de webserver met behulp van de pagina Functieoverdracht.

Waarschuwing

Als u overdrachtstatussen hebt geconfigureerd voor functies en deze statussen later wilt wijzigen, moet u kijken hoe de functies zijn gedelegeerd op lagere niveaus in uw configuratie zodat u begrijpt hoe de wijzigingen van invloed zijn op die functies op de lagere niveaus. Als u bijvoorbeeld een functie hebt geconfigureerd als Alleen-lezen voor sites, terwijl een gebruiker op het siteniveau een meer beperkende instelling heeft geconfigureerd door overdracht voor die functie te verwijderen, wijzigt u mogelijk onbedoeld de status die is ingesteld door de gebruiker als u de functie configureert als Lezen/Schrijven op het bovenliggende niveau. Het wordt aangeraden een testcomputer te gebruiken om te testen welke invloed wijzigingen in de overdrachtstatussen hebben op uw omgeving voordat u wijzigingen aanbrengt in een productieomgeving.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Sites of Toepassingen

Selecteer de site of toepassing waarvoor u de overdrachtstatus van gebruikersinterfacefuncties wilt configureren.

Opmerking

Als u aangepaste overdracht voor een site wilt configureren, moet u verbinding hebben met een server in IIS-beheer. Als u aangepaste overdracht voor een toepassing wilt configureren, moet u verbinding hebben met een site in IIS-beheer.

Overdracht kopiëren

Klik op Overdracht kopiëren om het dialoogvenster Overdracht kopiëren te openen en de aangepaste overdrachtstatussen te kopiëren naar andere sites of toepassingen.

Naam

Hiermee wordt de naam weergegeven van de gebruikersinterfacefunctie in IIS-beheer. Selecteer een functie en klik op de gewenste overdrachtstatus in het deelvenster Acties of in het snelmenu.

Overdracht

Hier wordt de overdrachtstatus weergegeven van de gebruikersinterfacefunctie op lagere niveaus.

Elementen in het deelvenster Acties

In de volgende tabel worden de overdrachtsopties beschreven die u kunt kiezen voor ISS-functies in IIS-beheer en wordt beschreven welke gevolgen de overdrachtsopties hebben voor de configuratiebestanden en gebruikersinterface. Deze functies zijn functies op configuratiebasis. Als u toestaat dat IIS-beheer functies van derden kan bevatten, verschillen uw overdrachtstatussen mogelijk van de statussen in deze tabel als het door de gebruiker opgegeven overdrachtstatussen betreft.

ElementnaamBeschrijving

Lezen/Schrijven

Hiermee geeft u aan dat gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden voor een site of toepassing de geselecteerde functie kunnen bekijken en configureren op site- en toepassingsniveau via IIS-beheer.

Alleen-lezen

Hiermee geeft u aan dat gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden voor een site of toepassing de geselecteerde functie kunnen bekijken maar niet configureren op site- en toepassingsniveau via IIS-beheer.

Configuratie Lezen/Schrijven

Hiermee geeft u aan dat gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden voor een site of toepassing de geselecteerde functie kunnen bekijken en configureren op site- en toepassingsniveau via IIS-beheer. Deze optie is alleen toegankelijk voor functies, zoals .NET-gebruikers en .NET-functies, die een configuratie hebben in zowel een configuratiebestand als een database.

Opmerking

Deze instelling heeft geen gevolgen voor de databasemachtigingen.

Configuratie Alleen-lezen

Hiermee geeft u aan dat gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden voor een site of toepassing de geselecteerde functie kunnen bekijken maar niet configureren op site- en toepassingsniveau via IIS-beheer. Deze optie is alleen toegankelijk voor functies, zoals .NET-gebruikers en .NET-functies, die een configuratie hebben in zowel een configuratiebestand als een database.

Opmerking

Deze instelling heeft geen gevolgen voor de databasemachtigingen.

Niet gedelegeerd

Hiermee geeft u aan dat de geselecteerde functie niet kan worden gedelegeerd. Deze functie wordt niet weergegeven in IIS-beheer en kan niet worden geconfigureerd door gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden op site- en toepassingsniveau.

Opnieuw instellen op Overgenomen

Hiermee stelt u de geselecteerde functie opnieuw in op de overdrachtstatus van het bovenliggende niveau.

Gehele overdracht opnieuw instellen

Hiermee stelt u de overdrachtstatussen van alle functies opnieuw in op de overdrachtstatussen van het bovenliggende niveau.

Standaardoverdracht

Hiermee opent u de pagina Functieoverdracht waarop u standaardoverdrachtstatussen kunt configureren voor sites of toepassingen.

Zie ook


Inhoudsopgave