In het dialoogvenster Altijd toegestane URL toevoegen kunt u een URL-reeks toevoegen aan de lijst met URL-reeksen waartoe de module voor aanvraagfiltering altijd toegang verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

URL

Hiermee wordt de URL aangegeven waartoe de module voor aanvraagfiltering altijd toegang verleent.

Zie ook


Inhoudsopgave