In het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie toevoegen, Regel voor geven van autorisatie bewerken, Regel voor weigeren van autorisatie toevoegen of Regel voor weigeren van autorisatie bewerken kunt u regels definiëren voor toegang tot inhoud.

Belangrijk

De verificatieregels van Microsoft Windows bepalen dat als een gebruiker toegang is geweigerd, de weigeringsregel voorrang heeft boven alle andere regels.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Alle gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor zowel anonieme als geverifieerde gebruikers.

Opmerking

Let op dat u deze regel plaatst onder eventuele regels die toegang verlenen tot inhoud. Als deze regel boven aan de lijst met regels staat, wordt alle gebruikers toegang tot inhoud geweigerd.

Alle anonieme gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor gebruikers die niet zijn geverifieerd.

Opmerking

Als u deze regel gebruikt, moeten alle gebruikers een geldige gebruikersnaam of wachtwoord voor basisverificatie of aangepaste verificatie hebben om te kunnen worden geautoriseerd.

Opgegeven rollen of gebruikersgroepen

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor specifieke Microsoft Windows-rollen of -gebruikersgroepen.

Opmerking

Als u deze regel gebruikt, moeten alle leden van de opgegeven rollen en groepen een geldige gebruikersnaam of wachtwoord voor basisverificatie of aangepaste verificatie hebben om te kunnen worden geautoriseerd.

Opgegeven gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor een specifieke gebruikersaccount.

Opmerking

Als u deze optie gebruikt, moeten alle gebruikers een geldige gebruikersnaam of wachtwoord voor basisverificatie of aangepaste verificatie hebben om te kunnen worden geautoriseerd.

Lezen

Hiermee wordt aangegeven of de opgegeven gebruikers leesmachtigingen hebben.

Write

Hiermee wordt aangegeven of de opgegeven gebruikers schrijfmachtigingen hebben.

Opmerking

Wanneer u uw FTP-autorisatie-instellingen configureert, moet u ook uw FTP-verificatie-instellingen configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave