Met de dialoogvensters Virtuele map toevoegen en Virtuele map bewerken kunt u virtuele mappen aan uw sites en toepassingen toevoegen en hierin bewerken. Virtuele mappen wijzen naar fysieke inhoud op uw lokale computer of in shares op externe computers. Als u inhoud wilt opnemen die niet fysiek aanwezig is in de map van uw site of toepassing, kunt u een virtuele map maken die inhoud bevat van andere locaties op uw webserver of van een andere computer in het netwerk.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Sitenaam

Hier wordt de naam weergegeven van de site die de virtuele map zal bevatten.

Pad

Hier wordt de toepassing weergegeven die de virtuele map zal bevatten. Als u een virtuele map maakt op het niveau van de site, wordt in dit vak / weergegeven. Als u een virtuele map maakt op het niveau van de toepassing, wordt in dit vak de naam van de toepassing weergegeven, bijvoorbeeld /mijnToep.

Alias

Typ hier een naam voor de virtuele map die clients kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot inhoud van een webbrowser. Als het adres van uw site bijvoorbeeld http://www.contoso.com/ is en u voor deze site een virtuele map maakt met de naam /marketing, hebben gebruikers vanuit hun browser toegang tot de virtuele map door http://www.contoso.com/marketing/ te typen.

Fysiek pad

Typ hier het fysieke pad naar de locatie waar de inhoud van de virtuele map is opgeslagen of navigeer naar dit pad. De inhoud kan op de lokale computer staan of afkomstig zijn van een externe share. Als de inhoud is opgeslagen op de lokale computer, typt u het fysieke pad, bijvoorbeeld C:\Inhoud. Als de inhoud is opgeslagen op een externe share, typt u het UNC-pad, bijvoorbeeld \\Server\Share. Als het pad dat u opgeeft niet bestaat, wordt er een configuratiefout weergegeven. Klik desgewenst op Verbinden als om referenties op te geven voor een account die is geautoriseerd voor toegang tot de inhoud in het fysieke pad.

Hiermee opent u het dialoogvenster Bladeren naar map waarin u de fysieke locatie van de inhoud van uw visuele map kunt selecteren.

Verbinden als

Hiermee opent u het dialoogvenster Verbinden als waarin u kunt aangeven hoe verbinding moet worden gemaakt met het pad dat u hebt opgegeven in het vak Fysiek pad. Standaard is de optie Gebruiker van toepassing (Pass Through-verificatie) geselecteerd.

Instellingen testen

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen testen waarin u een lijst met testresultaten kunt bekijken om te controleren of de padinstellingen geldig zijn.

Zie ook


Inhoudsopgave