Op de pagina Traceringsproviders selecteren van de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen toevoegen of de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen bewerken kunt u definiëren wat u wilt traceren voor een URL. Hieronder vallen de traceringsprovider(s), het uitgebreidheidsniveau en de gebieden die door de provider moeten worden getraceerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Providers

Hier wordt het functionele gebied voor tracering gedefinieerd. U kunt een of meer van de volgende traceringsproviders selecteren:

 • ASP - Als u de start en de voltooiing van het uitvoeren van een ASP-aanvraag wilt traceren.

 • ASP.NET - Als u overgangen naar en vanuit beheerde code wilt zien. Hieronder vallen alle aanvragen voor .aspx-bestanden en alle aanvragen die zijn verwerkt door beheerde modules, zoals statische bestanden die zijn geconfigureerd voor verificatie op basis van formulieren.

 • IIS: WWW Isapi-uitbreiding - Als u de overgang van een aanvraag naar of vanuit een ISAPI-extensieproces wilt traceren.

 • IIS: WWW-server - Als u aanvragen wilt traceren via het IIS-werkproces.

Uitgebreidheid

Hier wordt aangegeven hoeveel gegevens elke provider rapporteert naar het traceringslogboek. Uitgebreidheidsniveaus zijn inclusief. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld Fouten selecteert, fouten, kritieke fouten en algemene gebeurtenissen worden opgenomen in het logboekbestand. U kunt een of meer van de volgende uitgebreidheidsniveaus selecteren:

 • Algemeen - geeft contextinformatie over de aanvraagactiviteit. In IIS 7 worden bijvoorbeeld met IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START de URL en de term voor de aanvraag geregistreerd.

 • Kritieke fouten - Geeft informatie over acties die een proces kunnen beëindigen of waardoor een project kan worden beëindigd.

 • Fouten - Geeft informatie over onderdelen waarvan wordt geprobeerd ze op de server uit te voeren, die een fout aantreffen en die niet verder kunnen worden verwerkt. Deze fouten zijn voorwaarden die in het algemeen resulteren in het einde van de verwerking van de aanvraag vanwege een fout. Een voorbeeld hiervan is een verificatiegebeurtenis.

 • Waarschuwingen - Geeft informatie over onderdelen waarvan wordt geprobeerd ze op de server uit te voeren, die een fout aantreffen maar die wel verder kunnen worden verwerkt.

 • Informatie - Geeft algemene informatie over aanvragen.

 • Uitgebreid - Geeft gedetailleerde informatie over aanvragen.

Gebieden

Hier worden de gebieden gedefinieerd die de provider moet traceren.

Als de geselecteerde provider de ASP.NET-traceringsprovider is, selecteert u een of meer van de volgende gebieden om te traceren:

 • Infrastructuur - Als u gebeurtenissen wilt traceren die in de eerste plaats betrekking hebben op het binnengaan en verlaten van verschillende onderdelen van de ASP.NET-infrastructuur.

 • Module - Als u gebeurtenissen wilt traceren die worden geregistreerd als een aanvraag verschillende HTTP-pipelinemodules binnengaat en verlaat. Dit gebied wordt ook gebruikt voor het vastleggen van traceringsgebeurtenissen voor beheerde modules.

 • Pagina - Als u traceringsgebeurtenissen wilt genereren die overeenkomen met het uitvoeren van specifieke, aan ASP.NET-pagina's gerelateerde gebeurtenissen, zoals Page_Load. Dit gebied wordt ook gebruikt voor het vastleggen van ASP.NET Page Trace.Write- en Trace.Warn-gebeurtenissen.

 • AppServices - Wanneer u de gebeurtenissen wilt traceren die worden geregistreerd als onderdeel van de nieuwe functionaliteit voor toepassingsservices.

Als de geselecteerde provider de traceringsprovider WWW-server is, selecteert u een of meer van de volgende gebieden om te traceren:

 • Verificatie - Wanneer u verificatiepogingen wilt traceren, waaronder de naam van de geverifieerde gebruiker, het verificatieschema (Anoniem, Basis of anders) en de resultaten van de verificatiepoging (geslaagd, mislukt, fout, enzovoort).

 • Beveiliging - Wanneer u traceringsgebeurtenissen wilt genereren als aanvragen om beveiligingsredenen worden geweigerd door de server waarop IIS wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als een clientaanvraag de toegang tot een bron is geweigerd.

 • Filter - Wanneer u wilt bepalen hoe lang het duurt voordat een ISAPI-filter aanvragen heeft verwerkt.

 • StaticFile - Als u wilt traceren hoe lang het duurt voordat statische bestanden zijn voltooid of hoe de aanvragen veranderen door filters.

 • CGI - Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een CGI-bestand en u traceringsgebeurtenissen wilt genereren.

 • Compressie - wanneer een reactie is gecomprimeerd en u traceringsgebeurtenissen wilt genereren.

 • Cache - Wanneer u traceringsgebeurtenissen wilt genereren voor cachebewerkingen die betrekking hebben op de aanvraag.

 • RequestNotifications - Wanneer u alle aanvraagmeldingen wilt vastleggen, zowel bij in- als bij uitgaan.

 • Module - Als u gebeurtenissen wilt traceren die worden geregistreerd als een aanvraag verschillende HTTP-pipelinemodules binnengaat en verlaat. Dit gebied wordt ook gebruikt voor het vastleggen van traceringsgebeurtenissen voor beheerde modules.

Zie ook


Inhoudsopgave