In de dialoogvensters Aangepaste verificatieprovider toevoegen of Aangepaste verificatieprovider bewerken kunt u nieuwe aangepaste FTP-verificatieproviders toevoegen aan uw FTP-server of de instellingen bewerken voor een aangepaste FTP-verificatieprovider die u al eerder had toegevoegd aan uw FTP-server.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hiermee wordt de naam aangegeven die wordt weergegeven in de lijst Selecteer een of meer geregistreerde aangepaste providers voor het dialoogvenster Het dialoogvenster Aangepaste FTP-providers.

Klasse-id

Hiermee wordt de klassenaam of GUID aangegeven voor een COM-klasse wanneer de optie Systeemeigen provider (COM) wordt gebruikt.

Type

Hiermee wordt het beheerde type aangegeven voor een .NET-klasse wanneer de optie Beheerde provider (.NET) wordt gebruikt.

Toepassingsdomein

Hiermee wordt het toepassingsdomein aangegeven voor een .NET-klasse wanneer de optie Beheerde provider (.NET) wordt gebruikt.

Opmerking

Wanneer u uw FTP-verificatie-instellingen configureert, moet u ook uw FTP-autorisatie-instellingen configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave