Met de functiepagina Bladeren door mappen kunt u de inhoudsinstellingen voor het bladeren door een map op de webserver wijzigen. Wanneer u bladeren door mappen configureert, gebruiken alle submappen dezelfde instellingen, tenzij u deze onderdrukt op een lager niveau.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Tijd

Selecteer deze optie om de tijd van de laatste wijziging weer te geven voor elk bestand in een lijst.

Grootte

Selecteer deze optie om de grootte weer te geven van elk bestand in een lijst.

Extensie

Selecteer deze optie om de bestandsnaamextensie weer te geven van elk bestand in een lijst.

Datum

Selecteer deze optie om de datum van de laatste wijziging weer te geven voor elk bestand in een lijst.

Lange datum

Selecteer deze optie om de datum van de laatste wijziging, in lange notatie, weer te geven voor elk bestand in een lijst.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Inschakelen

Hiermee wordt de functie Bladeren door mappen ingeschakeld. Als de functie Standaarddocument is uitgeschakeld terwijl de functie Bladeren door mappen is ingeschakeld, wordt in clientbrowsers een weergave van mappen weergegeven in plaats van de fout '403 - Verboden'. Als zowel de functie Standaarddocument als de functie Bladeren door mappen is ingeschakeld, wordt door IIS een standaarddocument geretourneerd of een weergave van mappen als er geen standaarddocument is gevonden.

Uitschakelen

Hiermee wordt de functie Bladeren door mappen uitgeschakeld. Als zowel de functie Standaarddocument als de functie Bladeren door mappen is uitgeschakeld, ontvangen clientbrowsers de fout '403 - Verboden'.

Zie ook


Inhoudsopgave