Met de functie .NET-foutpagina's kunt u configureren welke HTTP-foutreacties worden gegeven wanneer er een fout optreedt. U kunt aangepaste foutpagina's of gedetailleerde foutberichten maken die informatie voor het oplossen van problemen bevatten.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Groeperen op

In deze vervolgkeuzelijst kunt u uw foutpagina's sorteren op Geen groepering of Type vermelding. Zo kunt u bepaalde foutpagina's gemakkelijker vinden, zoals het vermeldingstype Lokaal.

Statuscode

Hiermee wordt de statuscode weergegeven voor de .NET-foutpagina.

Omleiden

Hiermee wordt het URL-adres weergegeven voor de .NET-foutpagina waarnaar de gebruiker wordt omgeleid wanneer er een fout optreedt.

Type vermelding

Hiermee wordt het type vermelding weergegeven voor de .NET-foutpagina.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste foutpagina toevoegen waarmee u een foutpagina kunt configureren. Voer de statuscode en de URL in waarnaar de gebruiker wordt omgeleid wanneer er een fout optreedt.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste foutpagina bewerken waarmee u een de URL voor de geselecteerde foutpagina kunt wijzigen. U kunt de statuscode wijzigen met de optie Statuscode wijzigen in het deelvenster Acties.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor foutpagina's bewerken waarin u de modus en standaardpaginaeigenschappen kunt configureren voor alle foutpagina's. Zie Het dialoogvenster Instellingen voor ASP.NET-foutpagina's bewerken voor meer informatie.

Statuscode wijzigen

Hiermee kunt u de statuscode wijzigen voor de geselecteerde foutpagina.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde foutpagina.

Zie ook


Inhoudsopgave