In de dialoogvensters Geavanceerde instellingen kunt u de eigenschappen bewerken voor elk van de volgende objecten in IIS:

  • Groep van toepassingen

  • Site

  • Toepassing

  • Virtuele map

Het dialoogvenster Geavanceerde instellingen is nuttig wanneer u een specifieke eigenschap of groep van eigenschappen voor een object wilt bewerken zonder een bewerkingswizard of een dialoogvenster te gebruiken, of wanneer een eigenschap niet wordt weergegeven in een wizard of dialoogvenster.

Opmerking

Als u een standaardwaarde wilt wijzigen voor alle groepen van toepassingen, sites, toepassingen of virtuele mappen, kunt u hiervoor het betreffende dialoogvenster Standaardwaarden voor elk van deze objecten gebruiken.

Voor meer informatie over een bepaalde eigenschap selecteert u de eigenschap in het dialoogvenster Geavanceerde instellingen en bekijkt u de informatie die wordt weergegeven in het deelvenster met de eigenschapbeschrijving onder het eigenschappenraster. U kunt het deelvenster met de eigenschapbeschrijving groter maken door op de balk tussen het eigenschappenraster en het deelvenster met de eigenschapbeschrijving te klikken en de balk omhoog te slepen. U kunt ook het formaat van het gehele dialoogvenster Geavanceerde instellingen wijzigen om meer eigenschappen tegelijkertijd weer te geven.

Zie ook


Inhoudsopgave