In de dialoogvensters Standaardwaarden kunt u de standaardwaarden van eigenschappen met standaardwaarden bewerken, zoals instellingen voor recycling van groepen van toepassingen, limieten voor sites en de groep van toepassingen waarin toepassingen worden uitgevoerd. De dialoogvensters Standaardwaarden bevatten geen eigenschappen die meestal uniek zijn, zoals sitebindingen of het fysieke pad naar de inhoud van de site, toepassing of virtuele map.

Elk van de volgende objecten in IIS heeft een dialoogvenster Standaard waarin u standaardwaarden voor alle objecten van dat type kunt bewerken:

  • Groep van toepassingen

  • Site

  • Toepassing

  • Virtuele mappen

Wanneer u de standaardwaarde van een eigenschap wijzigt, krijgen alle objecten van dat type de nieuwe waarde wanneer:

  • U een nieuw object van dat type maakt.

  • Voor een bestaand object nog geen specifieke waarde is ingesteld die afwijkt van de standaardwaarde voor de eigenschap.

    Opmerking

    Als u de waarde moet wijzigen voor een specifieke site of toepassing, gebruikt u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen.

Voor meer informatie over een bepaalde eigenschap selecteert u de eigenschap in het dialoogvenster Standaardwaarden en bekijkt u de informatie die wordt weergegeven in het deelvenster met de eigenschapbeschrijving onder het eigenschappenraster. U kunt het deelvenster met de eigenschapbeschrijving groter maken door op de balk tussen het eigenschappenraster en het deelvenster met de eigenschapbeschrijving te klikken en de balk omhoog te slepen. U kunt ook het formaat van het gehele dialoogvenster Standaardwaarden wijzigen om meer eigenschappen tegelijkertijd weer te geven.

Zie ook


Inhoudsopgave