Op de functiepagina Uitvoercaching kunt instellingen voor uitvoercaching configureren alsook regels voor het opslaan van aangeboden inhoud in een cache.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Extensie

Hier wordt de bestandsnaamextensie weergegeven waarop de cacheregel van toepassing is.

Beleid voor gebruikersmodus

Hier wordt het cachegedrag in de gebruikersmodus weergegeven voor de regel:

  • In cache opslaan tot wijziging: inhoud wordt in de cache opgeslagen tot IIS een melding over een bestands- of configuratiewijziging ontvangt.

  • Cache voor tijdsperiode: inhoud wordt in de cache opgeslagen voor een bepaalde tijd, tenzij de cache na een bestands- of configuratiewijziging wordt geleegd voordat de periode is verstreken.

  • Geen cache gebruiken: caching in de gebruikersmodus is uitgeschakeld.

  • Niet in cache opslaan: caching in de gebruikersmodus is niet geconfigureerd.

Beleid voor kernelmodus

Hier wordt het cachegedrag in de kernelmodus weergegeven voor de regel:

  • In cache opslaan tot wijziging: inhoud wordt in de cache opgeslagen tot IIS een melding over een bestands- of configuratiewijziging ontvangt.

  • Cache voor tijdsperiode: inhoud wordt in de cache opgeslagen voor een bepaalde tijd, tenzij de cache na een bestands- of configuratiewijziging wordt geleegd voordat de periode is verstreken.

  • Geen cache gebruiken: caching in de kernelmodus is uitgeschakeld.

  • Niet in cache opslaan: caching in de kernelmodus is niet geconfigureerd.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Cacheregel toevoegen waarmee u een nieuwe cacheregel kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Cacheregel bewerken waarmee u de geselecteerde cacheregel kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee wordt de geselecteerde cacheregel verwijderd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor uitvoercache bewerken waarin u instellingen kunt configureren die van toepassing zijn op de hele functie voor uitvoercaching.

Zie ook


Inhoudsopgave