Met de pagina Bestandsnaamextensies voor FTP kunt u een lijst maken met bestandsnaamextensies waartoe de module voor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert. Zo kunt u bepaalde bestandstypen helpen beperken en de beveiliging op uw webserver verbeteren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op deze functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Bestandsextensie

Hiermee wordt de bestandsnaamextensie weergegeven waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Toegestaan

Hier wordt de status van de bestandsnaamextensie weergegeven. De status is True als de bestandsnaamextensie is toegestaan, of False als de bestandsnaamextensie wordt geweigerd.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Bestandsnaamextensie toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie toestaan waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met toegestane bestandsnaamextensies.

Bestandsnaamextensie weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie weigeren waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde bestandsnaamextensies.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave