In de dialoogvensters Sitebinding toevoegen en Sitebinding bewerken kunt u bindingen toevoegen aan een site of een bestaande sitebinding bewerken. Uw site kan bijvoorbeeld een HTTPS-binding op poort 443 nodig hebben om SSL (Secure Sockets Layer) te kunnen gebruiken in aanvulling op een HTTP-binding op poort 80. U opent het dialoogvenster Sitebinding toevoegendoor te klikken op Toevoegen in het dialoogvenster Sitebindingen.

Opmerking

Als u een dubbele binding toevoegt aan de webserver, kan per keer slechts één site met die binding worden uitgevoerd. Als de dubbele binding bovendien een HTTPS-binding is, hebben alle wijzigingen in het certificaat voor één binding invloed op het certificaat voor de andere binding.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Type

Selecteer een waarde in de lijst om het protocol voor de sitebinding op te geven.

IP-adres

Selecteer een IP-adres in de lijst IP-adres of typ een IP-adres dat gebruikers kunnen gebruiken voor toegang tot deze site.

Opmerking

Het procentsymbool (%) is geen geldig teken voor IP-adressen. Als u dit teken opgeeft in een IPv6-adres, kan de site niet door de WAS-service (Windows Process Activation Service) worden gestart omdat de binding ongeldig is. Het link-local IPv6-adres eindigt bijvoorbeeld op '%8'. Als u dit adres kopieert uit een ipconfig-query in een opdrachtvenster en in het vak IP-adres in IIS-beheer plakt, moet u het gedeelte '%8' verwijderen uit het IP-adres.

Als u Geen toewijzingen selecteert, reageert deze site op aanvragen voor alle IP-adressen op de poort en optionele hostnaam die u opgeeft voor deze site, tenzij een andere site op de server een binding heeft op dezelfde poort maar met een specifiek IP-adres.

Voorbeeld: voor de standaardwebsitebinding is Geen toewijzingen opgegeven voor IP-adres, 80 voor Poort en geen hostnaam. Als de server een tweede site met de naam Contoso heeft met een binding waarvoor 172.30.189.179 is opgegeven voor het IP-adres op poort 80 en geen hostnaam, ontvangt Contoso alle HTTP-aanvragen voor poort 80 op IP-adres 172.30.189.179 en blijft de standaardwebsite de HTTP-aanvragen voor poort 80 ontvangen op elk ander IP-adres dan 172.30.189.179.

Poort

Typ de poort waarop HTTP.sys moet luisteren naar aanvragen die worden gedaan voor deze site. Als u HTTP selecteert in de vervolgkeuzelijst Type, is de standaardpoort 80. Als u HTTPS selecteert in de vervolgkeuzelijst, is de standaardpoort 443. Als u een andere poort dan de standaardpoorten opgeeft, moeten clients het poortnummer opgeven in aanvragen voor de server om verbinding te kunnen maken met de site.

Hostnaam

Typ een hostnaam als u een of meer hostnamen (ook wel domeinnamen genoemd) wilt toewijzen aan één computer die één IP-adres gebruikt. Als u een hostnaam opgeeft, moeten clients de hostnaam gebruiken in plaats van het IP-adres voor toegang tot de site.

Als deze site beschikbaar is op internet, geeft u de domeinnaam van de site op zoals deze door gebruikers wordt getypt in een browser, bijvoorbeeld www.contoso.com. Als uw site meerdere domeinnamen heeft, bijvoorbeeld www.contoso.com en contoso.com, moet u een afzonderlijke binding maken voor elke hostnaam.

Als de site beschikbaar is op een intranet, hoeft u geen hostnaam op te geven als gebruikers de servernaam in een browser typen, bijvoorbeeld http://servernaam. Als de DNS-server in uw omgeving echter is geconfigureerd voor het opslaan van andere namen voor deze webserver, kunt u een afzonderlijke binding maken voor elke hostnaam, zodat gebruikers de anderen namen kunnen gebruiken die zijn opgeslagen door de DNS-server.

Opmerking

De hostnaam die u voor uw website configureert, wordt in de logboekbestanden mogelijk anders weergegeven, omdat HTTP.sys hostnamen vastlegt in punycode-indeling.

SSL-certificaat

Selecteer het certificaat dat door de site moet worden gebruikt voor SSL. De lijst SSL-certificaat wordt alleen weergegeven als u HTTPS selecteert in de lijst Type.

Opmerking

Als u servercertificaten wilt toevoegen of configureren, gebruikt u de functie Servercertificaten in IIS-beheer.

Weergeven

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaat waarin u informatie kunt bekijken over het geselecteerde certificaat in de lijst SSL-certificaat. De knop Weergeven wordt alleen weergegeven als u HTTPS selecteert in de lijst Type en een certificaat selecteert in de lijst SSL-certificaat.

Zie ook


Inhoudsopgave