Met het dialoogvenster Instellingen voor Tracering van mislukte aanvragen voor websites bewerken kunt u eerder geconfigureerde traceringsregels voor mislukte aanvragen wijzigen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Inschakelen

Selecteer deze optie om traceringsregistratie van mislukte aanvragen in te schakelen voor een bepaalde site.

Map

Typ het pad waarop u de logboekbestanden voor tracering van mislukte aanvragen wilt opslaan.

Opmerking

U kunt het beste logboekbestanden, zoals logboekbestanden voor het traceren van mislukte aanvragen, opslaan in een andere map dan systemroot.

Maximum aantal traceringsbestanden

Typ het maximum aantal logboekbestanden voor de tracering van mislukte aanvragen dat u voor de site wilt bijhouden. Als er geen waarde wordt opgegeven, wordt standaard een maximum aantal van 50 logboekbestanden opgeslagen. Als deze limiet is bereikt, worden nieuwe logboekbestanden gemaakt en worden oudere logboekbestanden verwijderd.

Zie ook


Inhoudsopgave