In het dialoogvenster Certificaat importeren kunt u een verloren of beschadigd certificaat herstellen als u daar eerder een back-up van hebt gemaakt, of kunt u een certificaat installeren dat een andere gebruiker of certificeringsinstantie u heeft gestuurd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Certificaatbestand (.pfx)

Typ een bestandsnaam in het vak Certificaatbestand (.pfx) of klik op Bladeren om te navigeren naar de naam van het bestand waarin het geëxporteerde certificaat is opgeslagen.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord in het veld Wachtwoord als het certificaat is geëxporteerd met een wachtwoord.

Toestaan dat dit certificaat wordt geëxporteerd

Schakel Toestaan dat dit certificaat wordt geëxporteerd in als u het certificaat wilt kunnen exporteren of schakel Toestaan dat dit certificaat wordt geëxporteerd uit als u niet wilt dat dit certificaat verder nog wordt geëxporteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave