In het dialoogvenster Referenties instellen kunt u de Active Directory-referenties opgeven die uw FTP-server moet gebruiken wanneer contact wordt gezocht met uw Active Directory-server voor het ophalen van de FTP-basismapinstellingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Gebruikersnaam

Hiermee wordt de gebruikersaccount aangegeven die de FTP-server gebruikt wanneer contact wordt gezocht met uw Active Directory-server.

Wachtwoord

Hiermee wordt het wachtwoord aangegeven voor de gebruikersaccount.

Bevestig het wachtwoord

Hiermee bevestigt u het wachtwoord voor de gebruikersaccount.

Zie ook


Inhoudsopgave