Op de pagina Binding en SSL-instellingen van de wizard FTP-sitepublicatie kunt u de bindingen en SSL instellen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

IP-adres

Hiermee wordt het IP-adres voor de FTP-site aangegeven. De standaardwaarde is Geen toewijzingen.

Poort

Hiermee wordt de poort aangegeven waarop de FTP-site luistert of er binnenkomende aanvragen zijn. De standaardwaarde voor FTP is 21.

Virtuele hostnamen inschakelen

Hiermee wordt aangegeven of de virtuele FTP-hostnamen worden ingeschakeld.

Opmerking

Bepaalde FTP-clients ondersteunen geen virtuele FTP-hostnamen.

Virtuele host

Hiermee wordt de naam van de virtuele host aangegeven. Zo kunt u verschillende FTP-sites op één IP-adres hebben via dezelfde poort.

FTP-site automatisch starten

Hiermee wordt aangegeven of de FTP-site automatisch moet worden gestart zodra de FTP-service wordt gestart.

SSL-certificaat

Hiermee wordt het SSL-certificaat aangegeven dat moet worden gebruikt.

Opmerking

Dit vervolgkeuzemenu is leeg als er geen SSL-certificaten zijn geïnstalleerd.

Geen SSL

Hiermee wordt aangegeven dat er geen SSL wordt gebruikt.

SSL toestaan

Hiermee wordt aangegeven of SSL is toegestaan.

SSL vereisen

Hiermee wordt aangegeven of SSL vereist is. Dit is de standaardinstelling.


Inhoudsopgave