In het dialoogvenster Veelgebruikte HTTP-reactieheaders instellen kunt u headers configureren waarmee HTTP-keepalive wordt ingeschakeld, en kunt u opgeven wanneer webinhoud moet verlopen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

HTTP-keepalive inschakelen

Selecteer deze optie als u een client/server-verbinding open wilt houden tijdens meerdere aanvragen naar de server. Een open verbinding verbetert de prestaties wanneer een client meerdere aanvragen voor webpagina-inhoud indient, omdat de server de inhoud voor elke aanvraag dan sneller kan retourneren.

Opmerking

U moet HTTP-keepalive gebruiken wanneer u geïntegreerde beveiliging gebruikt of verificatieservices op basis van een verbinding, zoals Geïntegreerde Windows-verificatie.

Webinhoud laten verlopen

Selecteer deze optie als u de vervaldatum van webinhoud wilt configureren. Deze headerwaarde wordt door een webserver geretourneerd aan een clientbrowser in een HTML-bestandsheader. Deze waarde wordt door de browser vergeleken met de huidige datum om te bepalen of er een pagina uit de cache van de clientcomputer kan worden weergegeven of dat er een bijgewerkte pagina vanaf de server moet worden opgehaald.

Selecteer vervolgens een van de volgende opties om aan te geven wanneer de inhoud moet verlopen:

  • Onmiddellijk - de inhoud verloopt direct na levering. Deze instelling wordt aangeraden voor inhoud die gevoelige informatie bevat die niet in cache mag worden opgeslagen of die zeer regelmatig wordt bijgewerkt.

  • Na - hier kunt u de tijdsperiode instellen waarna de inhoud verloopt. Deze instelling wordt aangeraden voor inhoud die regelmatig wordt bijgewerkt, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Typ een waarde in het bijbehorende vak en selecteer een van de volgende waarden in de lijst: seconde(n), minuten, uur, dag(en).

  • Aan (in Coordinated Universal Time (UTC)) - hier kunt u de exacte datum en tijd instellen waarop de inhoud verloopt. Deze instelling wordt aangeraden voor inhoud die naar verwachting niet regelmatig wordt gewijzigd.

Zie ook


Inhoudsopgave