Met de functiepagina Bladeren door FTP-mappen kunt u de inhoudsinstellingen voor het bladeren door een map op de FTP-server wijzigen. Wanneer u het bladeren door mappen configureert, worden in alle mappen dezelfde instellingen gebruikt.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Stijl voor weergave van mappen

Hiermee wordt de indeling aangegeven die moet worden gebruikt wanneer de inhoud van een map wordt weergegeven. Dit zijn de beschikbare opties:

  • MS-DOS - Bestanden en map weergeven in MS-DOS-indeling.

  • UNIX - Bestanden en map weergeven in UNIX-indeling.

Virtuele mappen

Hiermee wordt aangegeven of virtuele mappen moeten worden weergegeven wanneer de inhoud van een map wordt weergegeven. Indien deze optie is ingeschakeld, worden virtuele mappen weergegeven; anders worden virtuele mappen verborgen.

Beschikbare bytes

Hiermee wordt aangegeven of de beschikbare aantallen bytes moeten worden weergegeven wanneer de inhoud van een map wordt weergegeven.

Opmerking

Met de vermelde aantallen beschikbare bytes wordt aangegeven hoeveel ruimte er nog over is op de schijf of het resterende aantal beschikbare bytes als er een quotum op schijf- of op mapniveau is ingesteld.

Jaartallen met vier cijfers

Hiermee wordt de jaarnotatie aangegeven die moet worden gebruikt wanneer de laatste wijzigingsdatum voor de verschillende bestanden wordt weergegeven. Als deze optie is ingeschakeld, worden datums weergegeven met jaartallen met vier cijfers; anders worden de datums weergegeven met jaartallen met twee cijfers.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen toegepast op de functiepagina Bladeren door FTP-mappen.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd op de functiepagina Bladeren door FTP-mappen.

Opmerking

U kunt niet alleen de instellingen configureren voor het bladeren door mappen op een FTP-server, ook kunt u met de functie FTP-berichten de berichten aanpassen die worden weergegeven wanneer gebruikers uw FTP-server benaderen.

Zie ook


Inhoudsopgave