In het dialoogvenster Bestandsnaamextensie toestaan of Bestandsnaamextensie weigeren kunt u een bestandsnaamextensie toevoegen aan de lijst met bestandsnaamextensies waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Bestandsextensie

Hiermee wordt de bestandsnaamextensie aangegeven waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave