Op de pagina Verificatie- en autorisatie-informatie van de wizard FTP-sitepublicatie om de instellingen voor verificatie en autorisatie op te geven.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Anoniem

Hiermee wordt aangegeven of anonieme verificatie is ingeschakeld.

Basis

Hiermee wordt aangegeven of basisverificatie is ingeschakeld.

Toegang toestaan tot

Hiermee wordt aangegeven wie geautoriseerd is om zich aan te melden op de FTP-site. Beschikbare opties:

  • Alle gebruikers

  • Anonieme gebruikers

  • Opgegeven rollen of gebruikersgroepen

  • Opgegeven gebruikers

Als u Opgegeven rollen of gebruikersgroepen of Opgegeven gebruikers kiest, moet u in het aanvullende vakje de toegang voor bepaalde gebruikers, rollen of groepen opgeven.

Lezen

Hiermee wordt aangegeven of de bovenstaande regel leesmachtigingen toestaat.

Write

Hiermee wordt aangegeven of de bovenstaande regel schrijfmachtigingen toestaat.


Inhoudsopgave