In het dialoogvenster Certificeringsinstantie selecteren kunt u de interne certificeringsinstantie (CA) selecteren die u wilt gebruiken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Select de certificeringsinstantie die u wilt gebruiken

In dit vak staan de beschrijvende namen van de certificeringsinstantie en de FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de computer die als host van de certificeringsinstantie fungeert. Selecteer de certificeringsinstantie die u wilt gebruiken.

Zie ook


Inhoudsopgave