In de dialoogvensters Aangepaste foutpagina toevoegen en Aangepaste foutpagina bewerken kunt u IIS zo configureren dat een aangepaste foutmelding wordt weergegeven bij een specifieke HTTP-fout.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Statuscode

Typ hier de HTTP-statuscode (en optionele substatuscode) waarop deze aangepaste foutpagina van toepassing is.

Inhoud uit het statische bestand invoegen in het foutbericht

Selecteer deze optie als de foutpagina statische inhoud moet bevatten, bijvoorbeeld uit een HTML-bestand. Geef in het bijbehorende vak Bestandspad het fysieke pad naar het statische bestand op of blader naar dit bestand.

Waarschuwing

Als het bestand dat u in het vak Bestandspad configureert geen statische inhoud is, zoals een ASPX-bestand, wordt de code weergegeven in plaats van uitgevoerd wanneer het antwoord wordt geretourneerd.

Bladeren

Hiermee opent u het bestandsmenu waarin u naar het statische bestand kunt bladeren.

Probeer het foutbestand te retourneren in de taal van de client

Selecteer deze optie als u de fout wilt retourneren in de taal van de client (indien mogelijk). Als u dit selectievakje inschakelt, klikt u op de knop Instellen om het pad te configureren.

Instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Gelokaliseerd aangepast foutbestand instellen waarin u het pad naar gelokaliseerde foutbestanden kunt configureren.

Opmerking

Deze knop is alleen beschikbaar als u het selectievakje Probeer het foutbestand te retourneren in de taal van de client hebt ingeschakeld.

Een URL op deze site uitvoeren

Selecteer deze optie als de foutpagina dynamische inhoud moet bevatten, bijvoorbeeld uit een ASP-bestand. Geef in het bijbehorende vak URL (relatief aan hoofdmap van site) het relatieve pad naar de aangepaste fout op.

Reageren met een 302-omleiding

Selecteer deze optie als u wilt dat de client wordt omgeleid naar een andere URL. Geef in het bijbehorende vak Absolute URL de volledige URL op waarnaar de client wordt omgeleid.

Zie ook


Inhoudsopgave