Met de pagina HTTP-termen kunt u een lijst maken met termen waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang toestaat of weigert. Enkele voorbeelden van HTTP-termen zijn: GET, POST en HEAD.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Term

Hiermee wordt de HTTP-term weergegeven waartoe de module v oor aanvraagfiltering toegang verleent of weigert.

Toegestaan

Hiermee wordt de status weergegeven van de term, die True is als de term is toegestaan, of False als de term wordt geweigerd.

Opmerking

Alleen termen die voorkomen in de lijst en waarvoor Toegestaan in ingesteld op False, worden geblokkeerd. Alle andere termen zijn toegestaan.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Term toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Term toestaan, waarin u een term kunt toevoegen aan de lijst met toegestane termen.

Term weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Term weigeren, waarin u een term kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde termen.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave