In het dialoogvenster Sitebindingen kunt u bindingen voor een site configureren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Type

Hier wordt het protocol voor elke sitebinding weergegeven.

Hostnaam

Hier wordt de eventuele hostnaam van elke sitebinding weergegeven.

Poort

Hier wordt het poortnummer voor elke sitebinding weergegeven.

IP-adres

Hier wordt het IP-adres voor elke sitebinding weergegeven. Als er geen IP-adres is opgegeven, wordt in het veld IP-adres een sterretje (*) weergegeven, wat betekent dat de binding voor alle IP-adressen is.

Bindingsgegevens

Hier worden bindingsgegevens weergegeven voor sitebindingen die andere protocollen gebruiken dan:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Sitebinding toevoegen waarin u een binding aan de site kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Sitebinding bewerken waarin u de geselecteerde binding kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde binding uit de site. Deze knop is alleen beschikbaar als een site meer dan één binding heeft.

Bladeren

Hiermee opent u de standaardpagina van de site met de geselecteerde binding in een webbrowser.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar voor HTTP- en HTTPS-bindingen.

Sluiten

Hiermee sluit u het dialoogvenster Sitebindingen.

Zie ook


Inhoudsopgave