In het dialoogvenster Weigerreeks toevoegen kunt u een URL-reeks toevoegen aan de lijst met URL-reeksen waarvoor de module voor aanvraagfiltering geen toegang verleent.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

URL-reeks

Hiermee wordt de URL-reeks aangegeven waarvoor de module v oor aanvraagfiltering toegang weigert.

Zie ook


Inhoudsopgave