Met de dialoogvensters Verbindingsreeks toevoegen en Verbindingsreeks bewerken kunt u een SQL-verbindingsreeks of een aangepaste verbindingsreeks maken of bewerken voor gebruik in een toepassing die verbinding maakt met een database.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Naam

Typ een naam voor de verbindingsreeks, zoals StagingSqlServer. De naam die u opgeeft, moet dezelfde naam zijn als die waarnaar u verwijst in de toepassingscode, omdat u anders geen gegevens kunt ophalen die deze verbindingsreeks gebruiken.

Server

Typ de naam van de SQL-server die fungeert als host voor de database.

Database

Typ de naam van de SQL-serverdatabase.

Referenties

Hiermee definieert u de beveiligingsreferenties die worden gebruikt voor verbindingen met de database.

Geïntegreerde Windows-beveiliging gebruiken

Selecteer deze optie om de verbindingsreeks te configureren zodat de toepassing de huidige Windows-identiteit gebruikt die is vastgelegd op de thread van het besturingssysteem voor toegang tot de SQL Server-database. Voor geïntegreerde beveiliging moet SQL Server worden uitgevoerd op dezelfde computer als IIS, tenzij de beheerder delegatie tussen computers heeft geconfigureerd. Voor geïntegreerde beveiliging moeten alle gebruikers van de toepassing zich bovendien in hetzelfde domein bevinden, zodat hun referenties beschikbaar zijn voor de webserver.

Referenties opgeven

Selecteer deze optie om de verbindingsreeks zo te configureren dat er een gebruikersnaam en wachtwoord van SQL Server worden gebruikt. Dit is handig als de SQL Server-database zich op een andere computer bevindt dan de webserver.

Instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Referenties instellen waarin u de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt configureren om verbinding te maken met de SQL Server-database.

Aangepast

Typ een aangepaste databaseverbindingsreeks. Gebruik deze in plaats van een SQL-verbindingsreeks als u verbinding wilt maken met een andere gegevensopslagruimte of als u aanvullende verbindingsreeksinstellingen wilt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave