Gebruik de functiepagina Servercertificaten voor het bekijken van de namen van certificaten, de volledige namen (FQDN's) van hosts waaraan certificaten zijn verleend en de FQDN's van de servers die de certificaten hebben verleend.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier worden de namen weergegeven van certificaten die zijn verleend aan clients die worden uitgevoerd op internet- of intranethosts.

Opmerking

Certificaten hoeven geen namen te hebben. U moet mogelijk andere kolommen bekijken om informatie over certificaten te verkrijgen.

Verleend aan

Hier worden de FQDN's weergegeven van de internet- of intranethosts waaraan certificaten zijn verleend.

Verleend door

Hier worden de FQDN's van servers weergegeven die certificaten hebben verleend aan clients die worden uitgevoerd op internet- of intranethosts.

Vervaldatum

Hier wordt de datum weergegeven waarop het certificaat vervalt.

Certificaat-hash

Hier worden binaire gegevens weergegeven die worden geproduceerd met een hash-algoritme. Hoewel deze gegevens uniek zijn per certificaat, kunnen de hash-gegevens niet worden gebruikt om een certificaat te traceren, omdat hashing een eenrichtingsproces is.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Importeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaat importeren waarin u een verloren of beschadigd certificaat kunt herstellen als u daar eerder een back-up van hebt gemaakt, of een certificaat kunt installeren dat een andere gebruiker of certificeringsinstantie u heeft gestuurd.

Certificaataanvraag maken

Hiermee opent u de wizardpagina Eigenschappen van DN-naam (Distinguished Name) waarop u informatie over uw organisatie kunt opgeven aan een externe certificeringsinstantie.

Certificaataanvraag voltooien

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaataanvraag voltooien waarin u de certificaten kunt installeren die u ontvangt van de certificeringsinstantie.

Domeincertificaat maken

Hiermee opent u de wizardpagina Eigenschappen van DN-naam (Distinguished Name) waarop u informatie over uw organisatie kunt opgeven aan een interne certificeringsinstantie.

Een zelfondertekend certificaat maken

Hiermee opent u het dialoogvenster Een zelfondertekend certificaat maken waarin u certificaten kunt maken voor gebruik in testomgevingen voor servers en voor het oplossen van problemen met certificaten van derden.

Weergeven

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaat waarin u details over een certificaat kunt weergeven. U moet een certificaat selecteren om deze optie te zien.

Exporteren

Hiermee opent u het dialoogvenster Certificaat exporteren waarin u certificaten kunt exporteren van een bronserver wanneer u hetzelfde certificaat wilt toepassen op een doelserver, of wanneer u een back-up wilt maken van een certificaat en de bijbehorende persoonlijke sleutel. U moet een certificaat selecteren om deze optie te zien.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd. U moet een certificaat selecteren om deze optie te zien.

Zie ook


Inhoudsopgave